Прецизен спиртомер 15-20% ABV (за АЛКОДЕСТ уред) - Кликнете на изображението, за да го затворите